Den helelektriska husvagnen E.HOME Caravan från Dethleffs

Det som under tidigare år var vår vision är inom räckhåll nu. Efter många månaders hårt arbete kunde vi presentera en funktionell prototyp av en helelektrisk, självdrivande husvagn på Caravan Salon 2019 som snart kommer att ta itu med den stora utmaningen att korsa Alperna. Teamet som arbetar med E.HOME Caravan gör allt för att förvandla visionen om den självdrivande husvagnen till verklighet.

Eftersom denna innovation av en självdrivande husvagn inte bara återuppfinner husvagnen utan även släpvagnar i allmänhet, finns det också ett antal grundläggande frågor att klargöra: från körkortsbehörighet till europeiska riktlinjer för godkännande. Dessa och andra utmaningar diskuteras och problemlösningar initieras i den tyska, federala organisationen för elektrisk mobilitet (BEM) som Erwin Hymer Group nyligen har blivit medlem av.

Vi är aktiva i BEM-arbetsgruppen ”emobilitet & släpvagnar” som behandlar just dessa frågor. Här hoppas vi kunna hitta fungerande, framtidsinriktade lösningar i samarbete med berörda myndigheter.

E.HOME Caravan – elmobilitet för camping

Varför är det så viktigt med en omfattande testfas?

Vi bryter helt ny mark med E.HOME Caravan. För detta drivkoncept med släp finns det ännu inga specificerade säkerhetsstandarder som vi kan följa eller ett specifikt schema för testförloppet. Det är därför vi har orienterat oss mot fordonsindustrins standarder och följt deras strikta krav när vi tog fram E.HOME Caravan.

Bilsäkerhetsstandarderna är kända för att vara mycket höga, vilket exempelvis också innebar att vi byggde och förstärkte fördelningen och konstruktionen av prototypens chassi enligt senaste säkerhetsaspekter jämfört med undersökningen från 2019 för att skydda viktiga komponenter vid en kollision.

Efter Caravan Salon 2019 fortsatte vi med olika systemtester av enskilda komponenter med hänsyn tagen till de speciella krav som ställs på fordonet. När allt har kontrollerats och eventuella justeringar har gjorts sätts de enskilda komponenterna ihop. Sedan synas E.HOME Caravan noga i sömmarna på kör- och teststräckor.

Det ultimata uthållighetstestet kommer att äga rum i det sista steget, som kommer att ske mycket snart: körningen över Alperna. Vi kommer att hålla dig uppdaterad.

Batteri

Moderna litiumjon-batterier med ca 80 kWh effekt. 1 of 4

Elektronisk axel

Halvstel axel med egen elektrisk drivning. Varje hjul drivs separat. 2 of 4

Central styrenhet

Den analyserar kontinuerligt alla data på bråkdelen av en sekund och styr drivenheterna. 3 of 4

Dragavlastningsmodul

Drivenheten styrs så att endast en definierad släplast på t.ex. 100 kg inverkar på släpvagnskopplingen. 4 of 4